Nå varsles det omgjøring av skutervedtak

Salangen kommune innvilget to skuterdispensasjoner med kortere avstand enn 2,5 kilometer til hytta. Da satte fylkesmannen foten ned.

STOPP Flere hytteeiere i Salangen må belage seg på å ta skiene fatt når de skal på hytta. Etter reaksjon fra fylkesmannen må kommunen måle avstanden i luftlinje. De som har mindre enn 2,5 kilometer skal ha en god begrunnelse for å få dispensasjon. 

nyheter

Fylkesmannen i Troms varslet om omgjøring av to dispensasjonsvedtak for skuterkjøring etter paragraf 5c i Salangen kommune. Tidligere har Folkebladet skrevet om tre dyrøyværinger fått omgjort sine vedtak om å kjøre skuter.

Brukte naturlige adkomstveier


- Her får du kjøre hvis du har legeattest

Av totalt 178 dispensasjonssøknader for bruk av skuter er 116 gitt på bakgrunn av varig funksjonshemming i Dyrøy kommune siden 2012. Ordfører Marit Alvig Espenes spekulerer ikke i systemmisbruk.

– Begge vedtakene i Salangen går på tolkningen av 2,5 kilometers grensa. Vi mente at en ikke kunne bruke luftlinje for å komme til disse hyttene, en må bruke naturlig adkomstveier. Da kommer en over kravet om 2,5 kilometer til hytta. Dette har med topografi å gjøre og at det er mye skog der. Vi mener at det er naturlig å vurdere ut fra der det går veier, stier eller der folk naturlig ferdes til hytta. Det er jo en grunn til at stiene ligg der, sier teknisk sjef Reidar Berg i Salangen kommune.

– Ta det til etterretning

– Er Salangen på kollisjonskurs med fylkesmannen i disse sakene?