Strengere straff for lenvikværing

I tingretten «slapp han unna» med samfunnsstraff. En ny rettsrunde endret på det for lenvikværingen.

LOVANVENDELSE: Hålogaland lagmannsrett var ikke enige med Senja tingrett vedrørende lovanvendelsen i en voldssak. For en tiltalt lenvikværing medførte det en strengere straff etter at lagmannsretten hadde sagt sitt.   Foto: Stian André Lund

nyheter

Senja tingrett fant i fjor høst mannen skyldig i kroppskrenkelser. For det ble han dømt til 90 timers samfunnsstraff.

Påtalemyndigheten var imidlertid ikke fornøyd med verken bevisdømmelsen, lovanvendelsen eller straffutmålinga, og anket derfor dommen. Og nådde øyensynlig med det frem med sitt syn, for nylig ble mannen av Hålogaland lagmannsrett dømt til 90 dager ubetinget fengsel. Dette for å ha forbrutt seg på straffelovens paragraf 273, som tar for seg forhold som gjelder kroppsskade.