Kommunestyret sier at ordføreren ikke er inhabil

Halvparten av kommunestyret mente ordføreren var inhabil da den omtalte KomRev-rapporten skulle behandles torsdag.

STEMMER Her stemmes det over ordførerens habilitet i den betente anskaffelses-saken torsdag.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Dermed ble det avstemning om habilitet i den betente saka. Det ble stemt 15-15. Det var dobbeltstemme til varaordføreren, som sa at ordfører Geir-Inge Sivertsen er habil og dermed kunne han lede kommunestyret da saka skulle behandles.

– Bryte loven?

– Skal vi åpne saka med å bryte loven? Ordfører er inhabil ved at han gikk utover sitt eget mandat i saka. Vi taper ingenting på å si at ordfører er inhabil i denne saka, sa Jasmin Agoviç Nordås da saka skulle starte.