– Fastlegene er under hardt press

Tall fra pasientombudet viser en økning i Troms i antall klagesaker. Arbeidspresset til fastlegene kan være årsaken til dette resultatet, påpeker rapporten og fastleger i Midt-Troms.

PRESS: Pasientombudet mottok en økning i forhold til antall klagesaker fra Troms i fjor. Dette har en kobling med at fastlegeordning er underhardt press. Det mener også leder for legekontoret i Bardu kommune, Anne Hensrud. Foto: Jo-Endre Midtbu, iTromsø.  Foto: Jo-Endre Midtbu

nyheter

Leder for legekontoret i kommunen, fastlege Anne Hensrud, sier pasientene ikke alltid ser hvor mye fastlegene har å gjøre.

– I dag har fastlegene langt flere oppgaver enn bare for noen få år siden. Det er mange reformer og forskrifter fra politisk hold som ga merarbeid til legene i kommunen. Og med de endringene i bunn ble det en økning i arbeidsvolumet til fastlegen. Folk er også mer engstelig i dag ettersom man har tilgang til så mye mer informasjon i dag. Vi prioriterer de som trenger oss mest, de med kroniske lidelser, multisyke og vi utfører kontroll av kreftpasienter. Da blir mange missfornøyd som ikke får sjekket halsen eller ryggen som de har vondt i. Fastlegene er under hardt press, sier Hensrud til Folkebladet.