Ørnebakk: – Dette kan ta lang tid

Professor Terje P. Hagen orienterte onsdag kveld om hvilke forslag ekspertutvalget mener må gjennomføres når en rekke statlige tiltak er planlagt overført til fylkeskommunene.

NYE OPPGAVER: Disse tre ledet orienteringsmøtet som Profilgruppa arrangerte på Finnsnes Hotell onsdag kveld. Fra venstre ser vi fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk, medlem i Finnmark forhandlingsutvalg Geir Ove Bakken og leder for ekspertutbalget professor Terje P. Hagen   Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Da regionreformen ble innført i juni 2017 ble det samtidig nedsatt et eksperutvalg som skulle vurdere og foreslå hvilke statlige oppgaver som kan overføres til landets fylkeskommuner. 1. februar ble så ekspertutvalgets forslag levert til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Forslagene som foreligger vil innebære at seks statlige etater blir overflødige. Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, blant annet veiledning av kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting, bør etter utvalgets oppfatning overføres til fylkeskommunene.