- Et stort gjennombrudd i 2017

Den digitale andelen øker i Folkebladet. Også for øvrige norske mediebedrifter viser opplagstallene at flere folk er villige til å betale for journalistikk.

ØKER: - Vi øker den digitale andelen, men klarer ikke å kompensere for fallet på papir, sier sjefredaktør Steinulf Henriksen om oppølagstallet til Folkebladet for 2017.   Foto: Stian Andre Lund

  Foto: Birger Caspersen

nyheter

- Et stort gjennombrudd i 2017 er at folk nå er villige til å betale for journalistikk, sier sjefredaktør i Folkebladet og leder av Nordnorsk Redaktørforening Steinulf Henriksen.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) presenterte onsdag formiddag oppslagstall for 2017 for norske mediebedrifter.

Folkebladet har en liten nedgang på 83 færre lesere enn ved forrige måling i 2017. Papiropplaget går ned med 419 fra 2016 til 2017, mens det digitale opplaget går ned med 24. Totalt er opplaget for Folkebladet i 2017 på 5425. 

- Vi øker den digitale andelen, men klarer ikke å kompensere for fallet på papir, sier Henriksen.

Han påpeker at nedgangen har vært betydelig større de fire foregående årene.

- Nå begynner det å stabilisere seg, og vi har en god inngang på det nye året.  2018 ser veldig bra ut og er på pluss-siden. Vi satser for fullt videre og har håp om opplagsøkning i 2018, sier Henriksen.

I 2017 gjorde Folkebladet et stort digitalt løft, som man nå begynner å se fruktene av.

- Vi har en mye større digital satsning i Folkebladet hvor vi tenker det digitale først og er raskere ute med nyheter, forklarer Henriksen.

En større andel av sakene blir også lagt ut som betalt innhold på nettsiden.

- Folk må betale for journalistisk innhold, og folk er også mer villig til å gjøre det nå., sier Henriksen og legger til:

- Nettopp dette har vært et stort gjennombrudd i 2017, at folk er villig til å betale for journalistikk.

- Veldig hyggelige tall

Noe som vises i hele den norske mediebransjen.

-  Det er veldig mange hyggelige tall. 105 mediebedrifter økte opplaget i 2017.  Vi må sikkert 20 år tilbake i tid for å finne lignende tall, sier Henriksen begeistret.

- Det er veldig mange som har klart å snu den digitale trenden, og har endelig lyktes med det digitale salget. Norge er fremst i verden på dette, og folk aksepterer nå i større grad å betale for journalistikk, sier han, og fortsetter:

- Det er veldig viktig at vi nå ser at folk ønsker å betale for det mediehusene produserer, sier han.

Opplagstall

Her er opplagstallene for utvalgte mediebedrifter i Troms:

Nye Troms sitt opplag endte i 2017 på 3603, noe som er en nedgang på 227 fra 2016.

Nordlys økte opplagstallene med 1402, og endte på 21461 i opplag i 2017.

iTromsø endte på 6717 i opplag i 2017, noe som er en økning på 729.

Harstad Tidene hadde en nedgang på 70 og endte med et opplag på 8862 i 2017.

Framtid i Nord endte på 3383 i opplag i fjor, noe som er en økning på 61.