Dette er Salmar Nords back up-plan

Fylkesmannen har gitt sin velsignelse til at Salmar Nord bruker sin lokalitet Kvitfloget som visningsanlegg.

KVITFLOGET: Lokaliteten Kvitfloget i Tranøy kommune er Salmar Nords back up som visningsanlegg.   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Høsten 2015 fikk Salmar Nord tilsagn på en visningstillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret fra Fiskeridirektoratet. I juni i fjor fikk oppdrettsgiganten grønt lys fra Fylkesmannen i Troms til å samlokalisere denne med den kommersielle tillatelsen på lokaliteten Skårliodden i Lenvik kommune.

Nå har fylkesmannen gitt tommel opp til at den samme samlokaliseringa finner sted på Salmar Nords lokalitet på Kvitfloget i Tranøy kommune.