Nedgang i eskporten — men torsken er likevel en soleklar vinner

Norge eksporterte 176.935 tonn sjømat for totalt syv milliarder kroner i februar.

EKSPORT: Norge eksporterte 176.935 tonn sjømat for totalt syv milliarder kroner i februar. 

nyheter

Det er en volumnedgang på 66.500 tonn eller 27 prosent og en verdireduksjon på 631 millioner kroner eller 8 prosent sammenlignet med februar i fjor.

- Mye godt vær på starten av året har ført til høyere fangster av torsk sammenlignet med samme periode i fjor. Det gjør at vi ser en økning i eksporten av fersk torsk. Samtidig har blant annet en styrking av euroen målt mot samme måned i fjor gitt lavere importpriser for sjømat fra Norge. Dette har favorisert EU-markedet i de første månedene av 2018, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 386.000 tonn sjømat til en verdi av 14,7 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 32.000 tonn og en verdireduksjon på 484 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Norge eksportere 75.700 tonn laks til en verdi av 4,7 milliarder kroner i februar. Det er en verdinedgang på 233 millioner kroner eller fem prosent, sammenlignet med februar i fjor.