God søkning til de videregående skolene

De videregående skolene i Troms har mottatt søknad om skoleplass fra 5.606 tromsungdommer. Det er 30 flere enn i fjor.

GODE TALL: De videregående skolene i Troms har mottatt søknad om skoleplass fra 5.606 tromsungdommer. Det er 30 flere enn i fjor.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

I en pressemelding fra Troms fylkeskommune kommer det fram at fylkesråd for utdanning, Roar Sollied, er fornøyd med søkertallene til de videregående skolene, men elevkullsnedgangen merkes likevel.

- Det er vel 200 færre førstegangssøkere til vg1, helt jevnt fordelt på yrkesfag og studieforberedende. I tillegg til tromssøkerne kommer over 400 søkere fra andre fylker, til alle trinn. Det er relativt mange og på nivå med fjoråret, heter det i pressemeldinga.

- Jeg registrerer stabil søkning til programområdene. Unntakene er medier og kommunikasjon, der primærsøkningen er halvert på to år. Så er det en liten, men gledelig oppgang på vg1 restaurant og matfag, mens det er svært urovekkende for hotell, reiseliv og institusjoner at elevene til vg2 velger bort matfag, kommenterer fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

Tallene gjelder altså førsteønsket til søkerne, slik at bildet og detaljene vil endre seg når klassene er fylt opp med primærsøkere. Så vil det bli en refordeling i to inntaksrunder i juli før skolene overtar primo august.