– Frykter folk skal bli syke av uredelig kritikk

Flere ansatte i Lenvik føler de rammes av uredelig kritikk — på saker de ikke er involvert i. Det har ført til sykmeldinger og frykt for et dårlig arbeidsmiljø.

OMDØMME: Hovedtillitsvalgt Otto Jakobsen, Personal- og utviklingssjef Karin Johnsen, hovedverneombud Kine Berntsen og rådmann i Lenvik kommune Bjørn Fredriksen ønsker at flere skal bli oppmerksomme på hvordan ting legges frem når det kommer til kritikk mot kommunen. Nå starter jobben med å bedre kommunens omdømme.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Etter flere saker omtalt i media den siste tiden, mener flere at Lenvik kommune har et omdømme som ligger langt nede. Dette er spesielt synlig i kommentarfeltet på de ulike sosiale media og i Folkebladets kommentarfelt. Nå tar hovedtillitsvalgt og verneombudet i kommunen til ordet, og ber om at folk har forståelse for at kommentarene går ut over arbeidsmiljøet til flere hundre ansatte.

Se innslag på Folkebladet-TV: Tillitsvalgt: Frykter flere skal sykmelde seg