Troms på frostskadetoppen

Gjensidige mottok nær hundre skademeldinger som følge av frost i forrige uke. I Troms har selskapet mottatt 38 meldinger om frostskader hittil i år.

FROSTSPRENGT: Slik kan rør se ut etter at vann har frosset til is. Står vannet på når isen smelter vil enorme mengder vann fritt renne ut i boligen.  Foto: Gjensidige

nyheter

Forsikringsselskapet Gjensidige fikk inn nær 100 skademeldinger som skyldes frost i forrige uke, da store deler av landet hadde uvanlig kaldt vær. Det tilsier at forsikringsbransjen samlet har fått inn flere hundre skademeldinger.

Flest skademeldinger har Gjensidige fått fra Troms med 38 frostskader hittil i år, hvorav 13 i forrige uke.

- All erfaring tilsier at dette antallet vil stige, fordi det ofte tar tid før skader blir oppdaget. Ikke minst gjelder det hytter, som står tomme mesteparten av tiden, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Skadene Gjensidige har fått melding om fordeler seg nokså likt på boliger, hytter og næringsbygg. De fleste skadene ligger mellom 40.000 og 80.000 kroner.

Tin varsomt!

- Hvis du oppdager vannet har frosset i rør, toaletter eller annet, gjelder det å tine varsomt. Heller du på kokende vann kan du være trygg på at porselenet sprekker. Hvis rør er sprukket må du stenge vanntilførselen inntil skaden er reparert, sier Eklo.

For å unngå at vann fryser bør man sørge for å holde temperaturen over 10 grader i alle rom med vannrør. Ved lengre fravær bør man stenge hovedkranen. For hytter er dette et krav i forsikringsavtalen.

I 2017 betalte forsikringsselskapene ut 110 millioner kroner som følge av 1750 frostskader landet over. Den verste frostvinteren i manns minne var i 20