Loddeklondyke i Senjahopen

Etter to år med stopp i fisket skaper lodda igjen en yrende aktivitet i Senjahopen. – Det er litt klondykestemning hos oss akkurat nå, sier daglig leder Henning Grande ved Nergård Sild.

ARTIG MED LODDE – Loddeproduksjon er spesielt. Det er artig og skaper mye svirr, sier produksjonslederne Ove Reiertsen (t.v) og Per Arne Alfredsen ved Nergård Sild. Etter to år med stopp i fisket, kan de konstatere at alt klaffer når «comebacket» nå er et faktum. – Både kundene og vi er fornøyd, sier Alfredsen. 

Vi har hatt grei tilgang på råstoff, rognprosenten har vært bra og interessen fra japanske kjøpere har vært upåklagelig

Henning Grande
nyheter

Nergård Sild har kjørt loddeproduksjon siden forrige torsdag. Siden da er 3.000 tonn av denne vesle laksefisken blitt sortert og pakket ved anlegget.

Henning Grande er strålende fornøyd med produksjonen.