Den ene av to i Nord-Norge som får et slikt tilskudd

Skaland grafittverk på Senja får 300.000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren.

Får tilskudd Skaland grafittverk er den eneste i Troms som får tilskudd fra Riksantikvaren.  Foto: ARKIV MIDT-TROMS MUSEUM - SENJAMUSEET

nyheter

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg, og det er i denne anledning at Skaland grafittverk tildeles en liten bit av potten. Tilskuddet som gis er på 300.000 kroner.

Totalt gis 22 anlegg tilskudd i 2018. Beløpene strekker seg 5.000 kroner på det minste og helt opp til nesten fem millioner kroner på det meste.

Trangt nåløye

I bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner får de utvalgte anleggene støtte gjennom en fast post på statsbudsjettet til istandsetting, forvalting, drift og vedlikehold.

– Med denne støtteordningen ønsker vi å ta vare på et utvalg eldre industrianlegg, slik at de er tilgjengelige for publikum. Flere av anleggene er aktive museer, som forteller om Norges industrielle historie og utvikling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Riksantikvaren har måttet gjøre en streng prioritering av hvilke kulturminner og tiltak som får tilskudd. For 2018 kom det inn søknader fra totalt 34 tekniske og industrielle kulturminner på i overkant av 160 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 61 millioner kroner til fordeling, som dekker omtrent 38  prosent av den samlede søknadssummen.

Altså nådde Skaland grafittverk gjennom et trangt nåløye. Neptun sildoljefabrikk i Hadsel i Nordland, som er den eneste andre "nordlendingen" representert på Riksantikvarens tilskuddskart, får et tilskudd på 1.964.000 kroner.

Storstilt reiselivssatsing


Planlegger storstilt attraksjon på Senja

Vil lage helårig opplevelsessenter for publikum fra inn- og utland.

Som Folkebladet har omtalt arbeides det med storstilt reiselivssatsing på yttersia av Senja, der et moment er å vise frem industrihistorien knyttet til utnyttelse av mineralressursene i nord, samt vise hvordan teknologi har hatt avgjørende innflytelse på norsk kulturarv og samfunnsutvikling gjennom tidene.

Samarbeidspartene Skaland Graphite AS, Senja Reiseliv AS (Hamn i Senja), Midt-Troms Museum og Berg kommune står bak aksjeselskapet «Senja Geologi- og Industrisenter AS»