Lenvik lekker innbyggere

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kom fredag morgen med befolkningstallene for fjerde kvartal 2017 og hele året.
nyheter

For Lenvik sin del er det lite oppløftende tall. I løpet av året har «motoren» for Midt-Troms og den nye Senja-kommune tapt 53 innbyggere. I løpet av året har 113 innbygger dødd mens 109 har blitt født. Og Lenvik kommune har hatt en netto innflytting på 46 personer.

I den nye storkommunen er Torsken kommune i særklasse med en pluss på 22 innbyggere. Samlet kommer de fire kommunene ut med et minus på 47 personer.

De andre kommunene i nye Senja kommune:

Tranøy kommune -4

Berg kommune -12