Vil utvikle boligfelt i Senja-kommune

Firma ønsker å kjøpe deler av boligfelt for å utvikle boligtomter i Vangsvik.

Tranøy kommune, kommunehus, det hvite hus, rådhus 

nyheter

Det er Adolfsen Maskin & Transport for har forespurt Tranøy kommune om kjøp av deler av Høghågen bolgfelt i Vangsvik. Totalt er det snakk om omlag 5.000 kvadratmeter tomt i et område som allerede er regulert til boligformål.

«Firmaet vil omregulere området fra sju til cirka fem tomter for eneboliger, og føre frem infrastruktur til disse», heter det i et saksframlegget som er lagt frem i forbindelse med at Tranøy kommuenstyre har møte 27. februar.

Rådmannen innstilling er å tilby firmaet å kjøpe deler av boligfeltet, men har utelatt den ene eiendommen som det var forespurt om. I innstillinga legges det om til en pris på 30 kroner per kvadratmeter.