Rådmannsavtalen i Dyrøy

Krav om redusert sluttpakke

Dyrøy kommune gir rådmann Erla Sverdrup en mulighet til å forhandle om en redusert sluttavtale. Sier hun nei er forliksrådet i Modum kommune neste stopp.

FORLIKSRÅDET: Dyrøy kommune krever reduksjon i sluttpakka til Erla Sverdrup (til venstre). Ordfører Marit Alvig Espenes (i midten) og kommunen mener Sverdrup var i en aktiv prosess om ny jobb som ikke var kjent for dem hun forhandla med om sluttpakke. Til høyre: Stig Stokkland.   Foto: Morten Dokka

nyheter

I saken viser formannskapet til prosessnotat fra KS- advokaten de bruker i saken. Formannskapet har vedtatt å sende et formelt prosessvarsel til Sverdrup etter tvistelovens paragraf 5–2 med krav om reduksjon i etterlønna.

Siste mulighet for enighet

Både prosessnotatet fra advokaten og prosessvarslet er unntatt offentlighet, men ordfører Marit Alvig Espenes (Ap) kommenterer saken slik.