Ordfører: – Det viktigste vi jobber med nå

Kommunestyret i Berg vil søke statlig garanti på 100 millioner for å kunne starte med Senjahopen fiskerihavn før 2023, det betyr at de må stå for hele prosjektet selv.

Senjahopen: Det som skal gjøres av tiltak i Senjahopen fiskerihavn omfatter en utdyping og innseiling av havna på 11 meter, utdyping i havneområdet ved industriområdet på ni meter og utdyping av fiskeriserviceanlegget til fem meter. Foto: Vidar Bjørkli 

nyheter

Jubelen var stor da Senjahopen fiskerihavn ble oppført i National Transportplan (NTP) med en tildeling på 139 millioner i de to neste periodene 2018-2029.

Ei tildeling på 39 millioner kroner er lagt til den første perioden, mens resterende hundre millioner kroner er lagt til den siste perioden. Ordføreren sier prosjektet er svært viktig ikke bare for kommunen, men for Senjas fremtid.