Seniorforsker: – Må være i forkant

Ny ringvirkningsanalyse viser at det ligger store muligheter for havbruksnæringa, men de må være «på hugget».

Seniorforsker i NOFIMA, Roy Robertsen, presenterte en ny rapport som viser ringvirkningene av havbruksnæringen for leverandørnæringen.   Foto: Privat

SAMLING:Flere lokale leverandørbedrifter deltok sammen med havbruksnæringen og FoU-institusjonene på samlingen Espen Schmitz, NCS AS, Malin Wilsgård Simonsen, Vonin Refa AS, Roy Alapnes, Flakstadvåg Laks AS, Joakim Jensen, NCE AS.   Foto: Privat

Fakta LeverandørUtvikling Havbruk Troms:
  • Åtte store havbruksselskap deltar i prosjektet: Wilsgård Fiskeoppdrett, Flakstadvåg Laks, NRS Troms, SalMar, Lerøy, Marine Harvest, Arnøy Laks og Eidsfjord Sjøfarm
  • Over 30 leverandørbedrifter fra hele fylket deltar i prosjektet. Fra Midt-Troms deltar Vonin Refa AS, Finnsnes Dykk og Anlegg AS, Botnhamn Sveis AS, NCS AS og NCE AS.
  • Nasjonalt SIVA-prosjekt i samarbeid med Troms fylkeskommune.
nyheter

Over 50 deltakere fra havbruksnæringa, leverandørbedrifter i hele fylket, samt kunnskapsmiljø deltok i forrige uke på workshop på Finnsnes og Flakstadvåg for å jobbe med leverandørutvikling til havbruksnæringen.

Samlinga var i regi av prosjektet LeverandørUtvikling havbruk Troms, som er et samarbeidsprosjekt mellom Senja Næringshage og Halt Næringshage.

Ny analyse

Roy Robertsen, seniorforsker NOFIMA, presenterte en ny analyse som viser ringvirkningene av havbruksnæringa overfor leverandørnæringen, og de store mulighetene som ligger her.

– Robertsen fortalte også hvor viktig det er at leverandørene satser for å være i forkant av utviklinga i havbruksnæringa for å hevde seg i konkurransen framover, sier Irene Lange Nordahl, prosjektleder for LeverandørUtvikling Havbruk Troms, i Senja Næringshage.

Hun fastslår at utviklinga i næringa går svært raskt.

– I prosjektet er vi opptatte av å få koblet sammen leverandørene, sentrale kunnskapsmiljø og havbruksaktørene for å jobbe sammen med nye løsninger på utfordringer som havbruksnæringen står overfor, sier Nordahl.

Styrke konkurranseevne

Målet med prosjektet er ifølge Nordahl å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt eller regionalt fra havbruksnæringa gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører.

– Hovedtema for denne samlingen var ny teknologi som vekstmulighet for leverandører til havbruksnæringen. Innleggene omfattet automatisering og teknologiutvikling, droneteknologi, «Big Data», medikamentfri lusebekjempelse og fiskevelferd, samt muligheter for leverandørene ved bruk av mer eksponerte lokaliteter i næringen. Vi er svært tilfreds med at så mange dyktige innledere stilte opp på samlingen: Daglig leder Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Fredd Wilsgård, presenterte innlegg om deres nye satsing – «Lekterbasert smoltproduksjon Offshore Tank Fleet», og administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Geir Andreassen, holdt innlegg om større satsinger i næringen, sier Nordahl.