Fylkesmannens ettersyn av skutervedtak:

– Kommunene har blitt bedre

Ifølge fylkesmannen i Troms har kommunene blitt bedre til å fatte lovlige dispensasjonsvedtak.

BEDRE Ifølge fylkesmannen endrer kommunene nå praksis slik at flere dispensasjonsvedtak blir lovlige. Kommunene er også blitt bedre til å begrunne sine vedtak. 

Vi ser at praksisen i kommunene er endret, og flere kommuner gjør lovlige og kontrollerbare vedtak enn tidligere.

Gøril Einarsen, seniorrådgiver hos fylkesmannen
nyheter

Fra første januar i år ble kommunene i Troms pålagt å sende kopi av alle dispensasjonsvedtak etter lov om motorferdsel i utmark til fylkesmannen.

10–20 vedtak per dag

Gøril Einarsen, seniorrådgiver hos fylkesmannen forteller at de har fått mange vedtak etter motorferdselsloven fra de fleste kommunene i Troms.