– Nærhet til allierte avdelinger gir stort utbytte

– Hvis man er i stand til å operere under vinterforhold i Nord-Norge, så kan man tilpasse seg alle stridsmiljøer.

Samtrening: Engelske Chinook-helikoptre i samtrening med norske Bell 412. Ikke rart engelskmennene er fascinert av nordnorsk natur. Begge foto: Royal Navy  Foto: Royal Navy

tett: Til tider er det svært tett samtrening mellom norske Bell 412 og engelske VH-47 Chinook.  Foto: Royal Navy

nyheter

**Denne saken er skrevet av Daniel Kalinikov Johannesen i Luftforsvaret.

På Bardufoss flystasjon har britiske Joint Helicopter Command et helikopterdetasjementet, kalt Clockwork. De er faste gjester hver vinter for å trene helikoptermannskap i norske vinterforhold med sine egne helikoptre.

Fornøyd

Samtrening med 339-skvadronen er også en viktig ting å gjennomføre i forhold til alliert trening og informasjonsutveksling.

Sjefen for Clockwork, oberstløytnant David West, var svært fornøyd med samvirkeøvelsen sammen med 339-skvadronen, som nylig ble gjennomført. Flymaskinenes tekniske ulikheter påvirket ikke gjennomføringen, og den gjensidige innsatsen til det norske og britiske luftpersonellet gjorde inntrykk.

– Den største forskjellen syntes å være i det elektroniske utstyret om bord, spesielt med tanke på at Bell 412 opererer med konvensjonelle «legacy» systemer. Men som bevis på flygerens evne, hadde dette ingen innvirkning på kapabiliteten til 339-skvadronen, understreker West.

Stort helikopter

Den britiske basen har et CH-47 Chinook detasjement fra Royal Air Force. Det er et tungt amerikansk-produsert transporthelikopter med en effektiv toppfart på 300 kilometer i timen. Med en moderne digital cockpit og en svært avansert autopilot, skiller det seg ut fra det elektroniske utstyret ombord i Bell 412.

Øvelsen ble iverksatt med briefing og planlegging, etterfulgt av en blandet formasjon bestående av to CH-47 Chinook fra Royal Air Force, med en norsk Bell 412 fra 339 skvadronen i spissen.

Samtreningen omfattet også taktiske landinger i ulike terreng og etterfylling av drivstoff i mørket på Bell 412.

I Nord-Norge siden 1969

Joint Helicopter Command er overordnet avdeling for alle taktiske helikoptre i det britiske forsvaret. De har trent på vinteroperasjoner på Bardufoss siden 1969. De britiske flybesetningene og støttepersonellet må gjennom et obligatorisk overlevelseskurs for å kvalifiseres til å delta i operasjoner og vinterøvelser i Norge.

– Tilnærmingen er at hvis man er i stand til å operere under vinterforhold i Nord-Norge, så kan man tilpasse seg alle stridsmiljøer, sier major Fred Eilers, stabsoffiser 139 luftving.

Øvelsen ble avsluttet med diskusjoner om forskjellene i formasjon og landingstaktikker. Clockwork-sjefen mener at samtreningen med 339 skvadronen er viktig for interoperabiliteten.

– Alt i alt ble verdifull opplæring mottatt fra begge sider, og det var oppmuntrende å se flygingens NATO-standard, likefrem organisering og gjennomføring.

– Chinook-detasjementet ser absolutt frem til å operere med sine norske kolleger i nær fremtid, konkluderer oberstløytnant West.

Formasjonslederen ved 339 skvadron, major Jan-Harald Gustavsen, var enig med David West om at øvelsen hadde vært vellykket, og at trening på formasjoner, stridsteknikk og taktikker er viktig for videre operativ samtrening.

– Samtreningen var en suksess og viste at tross for mange ulikheter, finnes det et stort mulighetsrom for å bygge videre på dette, forteller Gustavsen, og understreker at samvirkeøvelsene bidrar til økt operativ evne med allierte land.

– Nærhet til allierte avdelinger som Clockwork gir et stort utbytte for 339-skvadronen, da det gjør at verdifull samtrening og erfaringsbygging kan planlegges fleksibelt i en hektisk hverdag for begge avdelinger, avslutter majoren.