Ingebrigtsen svarer på trussel-anklagene:

– Jeg har ikke fremsatt trusler mot Telle

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen opprettholder standpunktet at han ikke hadde til hensikt å true styreleder Marianne Telle.

SA OPP Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Hvorvidt han vil vurdere å gå som UNN-sjef i fortid etter at saken nå er havnet i offentligheten ønsker han ikke å si noe mer konkret om.


Kaller inn UNN-styret til møte

Etter trusselpåstandene mot avtroppende UNN-sjef Tor Ingebrigtsen.

– Når det gjelder min stilling så vurderer jeg hva som er best for UNN i diskusjon med UNN-styret, og står i jobben så lenge styret ønsker det. Per i dag er det slik at jeg skal gjøre det så godt som mulig. Jeg ønsker å overlate et best mulig sykehus til min etterfølger.

–Jeg ikke har fremsatt trusler mot henne

Til iTromsø sier han at han ikke vil forringe Telle opplevelse av den omtalte samtalen.


Helse Nord-sjefen: Ingebrigtsen trakk seg på grunn av trusselsaken

Helse Nord-sjef Lars Vorland bekrefter ovenfor iTromsø at truslene Tor Ingebrigtsen skal ha rettet mot styreleder Marianne Telle var utløsende årsak til at han nå trekker seg som UNN-sjef, melder an.no.

– Først og fremst vil jeg understreke at jeg absolutt ikke bagatelliserer at Marianne Telle hadde en vond opplevelse. Jeg har respekt for at hun oppfattet samtalen slik hun gjorde. Og jeg har beklaget det. Men jeg holder fast ved at jeg ikke har fremsatt trusler mot henne, sier han i en e-post til avisen.

Ingebrigtsen sier at han også tolker Telles uttalelser i ettertid som en aksept for hans syn vedrørende om det var trusler eller ei.

«Ikke personlig angrep»


Trussel-saken:

Avviser å ha brutt avtale med Ingebrigtsen

Helse Nord-styrelederen sier hun ikke hadde noe annet valg enn stå fram offentlig om det hun oppfattet som trusler fra Tor Ingebrigtsen.

– Styreleder Telle sier selv til Dagens Medisin at hun ikke oppfattet mitt budskap som et personlig angrep, og det er jeg glad for, for dette handler om sak og ikke person, sier Ingebrigtsen.

UNN-direktøren sier at det var den oppslitende og tilspissede situasjonen rundt det foreslåtte PCI-senteret i Bodø som var foranledningen til at hans ord falt som de gjorde.

«Ikke fornuftig»

– Bakgrunnen for samtalen med Telle, som hun inviterte meg til, er at jeg har vært opptatt av å bygge så gode helsetilbud som mulig. På det tidspunktet sto vi i en situasjon der jeg oppfattet at det var en betydelig risiko for at styret i Helse Nord ville gjøre et vedtak som ikke ville være fornuftig for pasientene i regionen.


UNN-direktør sier opp — blir professor

Etter snart 11 år som administrerende direktør sier Tor Ingebrigtsen opp sin stilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Ifølge UNN-sjefen var det viktig for ham å klargjøre dette overfor styrelederen i Helse Nord.

Ville overbevise Telle

– Min intensjon og hensikt var å forklare Marianne Telle–som styreleder–at risikoen, etter mitt syn, var underkommunisert i styresaken. Jeg ønsket å få fram hvilken betydning dette har, på en tydelig måte, i håp om at hun kunne ta dette med i sine vurderinger av saken.

Han sier videre at det ville vært direkte kontraproduktivt å prøve å påvirke styrelederen til å lande på et bestemt ståsted med hjelp av trusler.

«Skadelig med trusler»

– Jeg har vært direktør i over ti år og vet godt hvordan et profesjonelt styre både opptrer og fatter sine beslutninger. Det er klart at jeg aldri kunne kommet på ideen om at å fremsette trusler vil være en effektiv måte å påvirke et styre på. Det ville jeg aldri gjøre. Det ville vært skadelig for den saken jeg forsøkte å fremme.