Samfunnstoppen løslates — begjærer ikke videre varetekt

Politiet besluttet torsdag morgen at de ikke vil be om ny fengsling for den sedelighetssiktede samfunnstoppen.

LØSLATER Politiet har besluttet å ikke be om videre varetektsfengsling for samfunnstoppen. Her ser man politiinspektør Elin Norgård Strand og politistasjonsjef Anita Hermandsen under pressekonferansen i tilknytning til saken for fire uker siden.   Foto: Ronald Johansen, iTromsø

nyheter

Mannen har siden onsdag 3. januar sittet varetektsfengslet i Tromsø etter at han ble pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin posisjon for å skaffe seg sex. Torsdag 11. januar utvidet politiet siktelsen mot ham til å ha gjelde utnyttelse av mindreårige i særlig sårbare situasjoner og han ble, etter et fengslingsmøte samme dag, varetektsfengslet i fire nye uker. Nå løslates han imidlertid.

Skal ha truet asylant

Politiet har hele veien vært svært tilbakeholden med informasjon om saken og de tidligere fengslingskjennelsene er unntatt offentligheten.

Etter det iTromsø erfarer mener politiet at samfunnstoppen i en periode fra januar 2010 og fram til slutten av 2017 skal ha unyttet en meget betrodd stilling til å skaffe seg sex med en ung, enslig asylant. Tromsø-mannen skal blant annet ha gitt inntrykk av at han hadde makt til å skaffe vedkommende opphold, jobb og statsborgerskap og truet med at han kunne frata ham de rettigheter han hadde opparbeidet seg i Norge.

Asylanten skal ha møtt mannen for første gang i 2009 og var ifølge politiet over 16 år da overgrepene skal ha funnet sted. Han bodde tidligere ved et asylmottak for enslige, mindreårige flyktninger i Troms.

Samfunnstoppen nekter straffskyld og stiller seg uforstående til anklagene som rettes mot ham.

17 år tilbake i tid

I tillegg til den unge asylanten, har en annen mann også status som fornærmet i saken. Også han har bakgrunn som asylsøker og skal tidligere ha bodd på et mottak i Tromsø. Mannen hadde også status som fornærmet da politiet i slutten av 2015 ble varslet av en offentlig etat om lignende kriminelle forhold knyttet til Tromsø-mannen. Saken ble i 2016 henlagt på bevisets stilling.

Politiet ble tidlig i etterforskningen av saken gjort kjent med at samfunnstoppen under en reise til Alta på slutten av 90-tallet, skal ha invitert én eller flere unge gutter til sitt hotellrom. Dette ble varslet fra om av en ansatt ved barnevernsinstitusjonen guttene bodde på, men saken ble ikke tatt videre på daværende tidspunkt.

Politiet har opplyst at de nå etterforsker forhold som strekker seg tilbake til rundt år 2000 og at de forsøker å finne flere potensielle ofre.

Bekymringer rundt mannens roller

iTromsø har tidligere avslørt at Bufetat for fem-seks år siden hadde en dialog med direktoratet om avklaring av samfunnstoppens roller, etter at flere ansatte skal ha reagert på hvordan han opptrådte. Han besøkte enkelte av etatens enheter på uvanlige tidspunkt, utenfor arbeidstid og skal ha krevd å få være alene med enkelte barn.

– Dette er en mann som har uttrykt et engasjement for de svake i samfunnet. Det vil være helt typisk ham å kunne dukke opp i forskjellige uformelle sammenhenger for å høre hvordan situasjonen var, har mannens forsvarer, Ulf E. Hansen, tidligere uttalt.

Etter det iTromsø kjenner til skal samme typer bekymring rundt rolleavklaring ha blitt fremmet av en barnevernsleder i en av kommunene i Troms et par år tidligere. Den siktede skal ha hatt usedvanlig tett kontakt med en av beboerne ved en av kommunens institusjoner. Han skal ha besøkt beboeren ofte og gitt ham gaver.

Barnevernsleder sa fra

Barnevernslederen tok opp behovet for rolleavklaring på et fellesmøte for samtlige barnevernsledere i Troms, og senere med Fylkesmannens kontor i Tromsø. Fylkesmannen har så langt ikke bekreftet dette. iTromsø har søkt innsyn i alt av dokumentasjon knyttet til kontakt mellom kontoret og barnevernslederen, men Fylkesmannen oppgir at det ikke finnes sakspapirer på dette og at de derfor ikke kan gi innsyn i dem.

Advokat Bjørn Morten Litveit Hansen, som sammen med Ulf E. Hansen forsvarer mannen, opplyser at verken han eller hans klient har en kommentar til opplysningene som er fremkommet.

En nær venn av samfunnstoppen, som også har flyktningbakgrunn, har tidligere uttalt at mannen umulig kan ha gjort det han er anklaget for. De to traff hverandre på biblioteket, hvor mannen jobbet med å lære seg norsk.

Mannen har ved flere anledninger vært hjemme hos mannen og hans familie, og de har vært på flere hytteturer sammen.

– Jeg oppfattet at han var oppriktig opptatt av hvordan jeg hadde det, viktigheten av å lære språket og det å bli integrert i det norske samfunn. Jeg har hele tiden opplevd hans motivasjon for å hjelpe meg som personlig ektefølt, sa han til TV2.