Lenvik kommune slaktes i revisjonsrapport

KomRev Nords rapport kan ikke oppfattes som annet enn totaltslakt av Lenvik kommune.  

BRØT REGELVERKET Konklusjonen fra KomRev Nord er klar — Lenvik kommune har brutt regelverket.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

«Revisors konklusjon er at Lenvik kommune ved kjøp av helse- og omsorgstjenester har brutt regelverket om offentlige anskaffelser».


Slår kraftig tilbake mot avis-oppslag

Lenvik-rådmann Margrethe Hagerupsen får gjennomgå i artikler i Kommunal rapport. Ordfører Geir-Inge Sivertsen langer ut mot fagavisa.

Saken det gjelder er Lenvik kommunes kjøp av tjenester fra et selskap som sønnen til den tidligere rådmannen i Lenvik, Margethe Hagerupsen, var underleverandør til. I løpet av en periode på tre og et halvt år betalte kommunen ut knappe 15 millioner kroner til selskapet som nå heter Visit Senja AS, men som tidligere har gått under navnene Slåttebakken helse og Anders Hanssen photography. 

Fagavisa Kommunal Rapport  satte søkelyset på saken i en rekke artikler i fjor. Det bidro til at kontrollutvalget i Lenvik og KomRev Nord satte igang undersøkelser, som nå altså har resultert i den ferske rapporten. 

«Må betraktes som innhabil»

Rapporten, som med alt av vedlegg er på nesten hundre sider, går grundig gjennom Lenvik kommunes håndtering av anskaffelsen. Habilitetsaspektet, det at rådmannens sønn var involvert i firmaet som kommunen først inngikk en kortvarig og senere en langvarig kontrakt med, er grundig vurdert.


«På tidspunktet det ble besluttet å fortsette å gi oppdraget til Slåttebakken Helse AS hadde kommunen kunnskap om at rådmannens sønn var involvert i tjenestetilbudet. Det foreligger ikke skriftliggjorte habilitetsvurderinger fra kommunens side. Etter revisors vurdering var kommunens saksbehandlere inhabile til å treffe avgjørelse i saken, jf. forvaltningsloven § 6 tredje ledd, fordi rådmannen må betraktes som inhabil, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd», heter det i rapportens sammendrag, hvor det videre presiseres at Lenvik kommunes konkurransegjennomføring etter revisors vurdering var i strid med flere av anskaffelsesreglementets grunnleggende krav.

Legger seg flat

Rådmann Bjørn Fredriksen i Levik kommune har gitt sin høringsuttalelse til rapporten, og opplyser her at de i kommunen ikke har funnet noen feil eller unøyaktigheter som vil endre på rapportens konklusjoner. 

«Oppsummert må Lenvik kommune erkjenne at Komrev Nords konklusjoner i hovedsak er korrekte og at kommunen har brutt mange lovbestemmelser i denne saken. Dette beklages på det sterkeste», skriver Fredriksen. 

Han påpeker imidlertid at kommunen allerede har tatt lærdom av saken, og at det i fjor vår ble ansatt ny innkjøpssjef, samt at kommunen fra januar i år også har ansatt en kommuneavdokat. 

«Man ser allerede nå en betydelig forbedring i kommunens rutiner og målet er nå at hver enkelt sak skal behandles etter de bestemmelser som gjelder innenfor innkjøpsområdet. Dette gjelder spesielt lov og forskrift om offentlig anskaffelser, lov om pasient og brukerrettigheter, lov om helse- og omsorgstjenester, forvaltningsloven og kommunens eget innkjøpsreglement».

Folkebladet kommer med mer.