Skal i gang med nattarbeid i tunnelene

Entreprenør for de elektrotekniske arbeidene som skal utføres i tunnelene Sifjordura og Sifjordskaret er nå valgt.

Sifjordura: Nå skal tunnelene stenges på ny, denne gang grunnet elektronisk arbeid. Foto: Vidar Bjørkli  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Abot AS planlegger å arbeide i Sifjordskaret tunnel fra 5. mars til 4. mai, og i Sifjordura fra medio april til 30. november.

Dette opplyser vegvesenet gjennom Torsken kommune sine nettsider.

Videre opplyses det at tunnelene vil i dette tidsrommet være stengt fra klokken 18.00 til 06.00 med åpning ved gjennomkjøring med ledebil.

På nettsiden står det at det vil bli satt opp skilt ved Svanelvmo, i krysset til Flakstadvåg og ved tunnelene. Blir det endringer i forbindelse med oppstart i tunnelene skal vegvesenet sende ut ny informasjon.