10. klassingene fikk kjenne på adrenalinet

Det kunne nok se mer dramatisk ut enn det faktisk var, men førstehjelpsøvelsen til Nordborgelevene gjorde at de fikk kjenne på adrenalinet.

SKADER: Elevene fikk kjenne litt på følelsen om hvordan det er å komme til et skadested og yte førstehjelp.  Foto: Øystein Fauske

ØVELSE: Elevene i 10. klasse ved Nordborg ungdomsskole fikk fredag øve sammen med ambulansetjenesten og legevakta på Finnsnes.  Foto: Øystein Fauske

nyheter

Det var fredag formiddag at elevene i 10. klasse ved Nordborg ungdomsskole var sammen med ambulansetjenesten og legevakten på Finnsnes om en førstehjelpsøvelse.

Til legevakt

Ifølge leder ved Nordborg ungdomsskole, Øystein Fauske, var scenarioet en bil som hadde kjørt inn i en gjeng med ungdommer, hvor en var hardt skadd og måtte fraktes videre til legevakten i ambulanse.

De andre pasientene hadde sår- og bruddskader. Det var mye gråt og skrik fra pasientene!

Fauske forteller at fem elever fikk være førstehjelpere som de første til skadestedet. De ringte AMK, fikk ut to ambulanser, legevaktslege og seks ambulansepersonell.

Fik kjenne på adrenalinet

– Både pasienter og førstehjelpere utførte en svært god jobb og fikk kjenne på både adrenalin og kulde, sier Fauske.

Øvelsen var en del av trafikk-opplæringen i valgfaget Trafikk. Det er alltid verdifullt å få teste ut teorien i praksis.