Torskefisket tar seg opp

Toskefisket for Troms tar seg opp.

OPPGANG Etter østavindskulingen i forrige uke har torskefisket for Troms tatt seg opp, ifølge råfisklaget.  Foto: Knut Pettersen

nyheter

Selv om mye vind la en demper på fisket i sist uke (uke tre), så ble det levert 1.000 tonn mer fersk torsk sammenlignet med uka før. Det framgår av ukesrapporten til Norges Råfisklag.

Råfisklaget skriver at torsken gjør seg stadig mer gjeldende i den kystnære fangsten, blant annet med et økende snurrevadfiske utenfor Fruholmen/Hjemsøy, og en opptrapping i garnfisket utenfor Vest-Finnmark og Troms.

590 tonn i Troms

Av garntorsken som ble fanget i uke tre var 440 tonn omsatt til kjøpere i Vest-Finnmark, 590 tonn i Troms og 100 tonn i Vesterålen. I Vest-Finnmark var det meste av leveransene av garntorsken konsentrert om Breivikbotn og Tufjord. I Troms dreide det meste seg om Vannøya, Kvaløyvågen og Senja.

Utenfor Vesterålen og Lofoten fiskes det fremdeles mest sei.