Får 34 millioner til å sørge for bedre beredskap

Hovedredningssentralen skal lede arbeidet.
nyheter

Hovedredningssentralen for Nord-Norge skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet får 34 millioner kroner i støtte fra EU, heter det i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune

I det internasjonale nettverket ARCSAR samarbeider  sentrale beredskapsaktører, universitet og bedrifter.

- Dette handler om utvikling og bruk av nye løsninger for økt sikkerhet og mer effektiv beredskap i polare strøk. Dette er et svært viktig arbeid som vi er svært glad for å ha bidratt til i forprosjektet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Arbeidet med å styrke beredskapen i nord tar utgangspunkt i et endret aktivitetsmønster i Arktis, blant annet knyttet til cruisetrafikk, økt petroleumsaktivitet og trafikk gjennom den nordlige sjøruten mellom Asia og Europa.

– Med denne bevilgningen får Norge en styrket innflytelse på EUs innovasjonsarbeid innenfor sikkerhet og beredskap i nord, heter det på fylkeskommunens nettsider.