Abelsen: – Kommunen har rasert tomta vår

– Dette vannbehandlingsanlegget er ulovlig oppført. Det hevder Guri Abelsen som mener Berg kommune fullstendig har rasert familiens eiendom i Bergsbotn.

VANNBEHANDLINGSHUS: Dette vannbehandlingshuset førte Berg kommune opp i Bergsbotn i 2009. Guri Abelsen, som er en av eierne av eiendommen i dag, mener at kommunen aldri fikk tillatelse til å føre opp huset, som hun mener har ødelagt hele eiendommen. Begge foto: Privat 

nyheter

Da Guri Abelsen gjorde opp boet etter sin avdøde mor i 2014-15, oppdaget hun plutselig at det var ført opp et vannbehandlingsanlegg på familiens eiendom i Bergsbotn ved Skaland.

– Mamma døde i 2014. Verken hun eller vi ungene hadde fått noen melding om eller gitt tillatelse til at det skulle føres opp noe vannebehandlingsanlegg på eiendommen. Mamma satt i uskiftet bo. Eiendommen sto fortsatt oppført på vår bestemor. Men en eventuell byggemelding burde uansett ha kommet fram til rette adressat. Grunnen til at jeg kan si det er at da vegvesenet skulle utvide fylkesveien i Bergsbotn i 2004-2005, så fikk mamma skriv om det, forteller Guri Abelsen.