Politiet leter etter mulige fornærmede i databeslag

To menn har status som fornærmet i saken mot den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms. Nå leter politiet gjennom beslaglagt elektronisk materiale etter andre mulige fornærmede.

PÅTALELEDER: Saken mot den sedelighetssiktede samfunnstoppen etterforskes fra politihuset i Tromsø. Her er politiadvokat Elin Norgård Strand. Begge foto: Terje Mortensen, VG  Foto: Terje Mortensen, VG

FORSVARER: Ulf E. Hansen er den siktede samfunnstoppens advokat. Her er han i Nord-Troms tingrett i forbindelse med en annen sak.  Foto: Terje Mortensen, VG

nyheter

I starten av desember tok en etat kontakt med politiet på vegne av en mann som nå er fornærmet i saken. Forholdet ble anmeldt, og om lag en måned senere ble samfunnstoppen pågrepet av politiet. Siden 4. januar har han sittet varetektsfengslet.

Mannen, som tidligere har hatt flere svært betrodde verv i norsk samfunnsliv, er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å misbruke sin stilling, avhengighets- eller tillitsforhold til fornærmede.

Samfunnstoppens anke forkastes - les saken her.

– Vi ser på alle tre alternativer, og eventuelt om det kan være en kombinasjon av de tre, sier politiadvokat Elin Norgård Strand til VG.

Mannen er også siktet for å ha utnyttet en person under 18 år, som er i en sårbar livssituasjon. Politiet mistenker at forholdene kan gå så langt tilbake som til år 2000, og frem til 1. desember i fjor.

– Hvor alvorlig mener politiet denne saken er?

– Han er siktet etter et alvorlig straffebud. Innenfor det straffebudet er det for tidlig å si noe om hvor alvorlig saken er, sier Strand.

Leter etter flere fornærmede

I 2015 ble mannen anmeldt for lignende straffbare forhold av en mann som ifølge Nordlys er en asylsøker i 30-årene. Denne saken ble henlagt på bevisets stilling i desember 2016.

– Vi ser den henlagte saken i sammenheng med den nye. Det vil vurderes om saken skal gjenopptas, men vi har ikke hatt tid til å ta de nødvendige vurderingene, sier Strand.

I forrige uke utvidet politiet siktelsen mot samfunnstoppen. Politiet mistenker at det kan være flere mulige fornærmede i saken som ennå ikke er identifisert.

– Det er basert på opplysninger politiet har fått, men det blir opp til etterforskningen å avgjøre om det er flere fornærmede. Vi foretar undersøkelser og avhør og ser om vi kan finne dem i databeslaget, sier Strand.

Politiet har tatt beslag i elektronisk materiale, deriblant lagringsmedier, mobiltelefon og PC.

Så langt har politiet fortatt mer enn 15 vitneavhør i saken, og det har ifølge Strand kommet inn en håndfull tips, flere av dem i løpet av de seneste dagene.

Siktede uforstående til siktelsen

Påtaleansvarlig Strand sier til VG at den siktede mannen samarbeider med politiet, men vil ikke si noe om hva han har forklart eller hvor vidt politiet fester lit til hans forklaring.

Samfunnstoppen selv stiller seg uforstående til siktelsen. Forsvarer Ulf E. Hansen bekrefter overfor VG at hans klient kjenner den fornærmede mannen.

– De er bekjente, men siktede stiller seg helt uforstående til at det som har skjedd mellom dem skulle å ha utløst noen siktelse for et straffbart forhold, sier Hansen.

Forsvareren sier at klient ikke skjønner hvorfor politiet mener det kan være flere fornærmede i saken.

– Han er helt klar på at denne utvidelsen av siktelsen stiller han seg helt uforstående til. Han skjønner ikke hva beskyldningene skulle bestå i, og ettersom dokumentene i saken er klausulerte, så det er vanskelig for ham å kommentere, sier Hansen.

Uanmeldte besøk

Ifølge iTromsø skal mannen, i en periode da han hadde en betrodd stilling i det offentlige, ha kommet på flere uanmeldte besøk hos Bufetats institusjoner. Besøkene skal ha skjedd på unormale tidspunkter og utenfor ordinære arbeidstid. Han skal også ha krevd å få være alene med enkelte beboere, skriver avisen.

– Det stemmer at jeg tok opp dette, og at jeg hadde en dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for fem-seks år siden om rolleavklaring, sett opp mot vedkommende og hans posisjon, opplyser regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat overfor iTromsø.

Behovet for avklaring skal ifølge Bergstrøm ikke ha vært knyttet til mistanke om straffbare forhold.

VG har vært i kontakt med den fornærmede mannens bistandsadvokat Gunhild Bergan, som ikke ønsker å kommentere saken.