Denne duoen trer inn i nye roller

Som ny nærings- og havnesjef og driftsjef havn har duoen helt nye oppgaver fremfor seg i året som kommer.

Klar. Næring- og havnesjef Hege Vigstad og driftsjef Havn Jostein Jenssen er klare for nye oppgaver i Lenvik kommune.   Foto: Carina Hansen

nyheter

I høst har det vært store omorganiserings- og driftskutt i Lenvik kommune, som har ført til at flere virksomheter ble nedbemannet og dermed fikk overtallig ansatte.

Det har ført til at tidligere virksomhetsleder for sykehjemstjenesten, Jostein Jenssen, nå trer inn i en ny rolle som driftsjef havn i Lenvik.