Tar over stafettpinnen for populær quiz

Finnsnes Forum skal stå i bresjen for quiz.

Trives Rikke Steiro, Hege Vigstad, Tord Magnussen og Ragnvald Storvoll ønsker at unge skal trives i Midt-Troms.   Foto: Privat

nyheter

Quiz-kveldene "Hut dæ ut" hos Fruene på Torget, et arrangement i regi av Byregionprogrammet for Midt-Troms, har vært godt mottatt. I en pressemelding opplyses det at over 50 unge i aldersgruppa 22-35 år har møtt på quiz-kveldene.


Stor suksess med «Hut dæ ut»

Nå lover arrangørene reprise.

Nå er det klart at arrangementet videreføres, og det i regi av Finnsnes Forum.

– En tilrettelegger

– Vi er allerede i dialog med «Fruene på torget» om fremtidige arrangementer, og ser på muligheten for å både bruke deres lokaler og Posthuset til quizkvelder, sier daglig leder av Finnsnes Forum, Tord Magnussen.

Han poengterer at quiz-arrangementet er helt i tråd med Finnsnes Forums visjon om å være en tilrettelegger for å skape aktiviteter og gode opplevelser i hele regionen.

Avgjørende

Prosjektleder Ragnvald Storvoll i Byregionprogrammet i Midt-Troms og prosjektansvarlig og næringssjef Hege Vigstad er svært fornøyde med at arrangementet, på bakgrunn av suksessen, blir videreført.

– Midt-Troms er en region i vekst og vi må skape møteplasser for voksen ungdom. Det vil være avgjørende for at unge med viktige kompetanse både kommer hit og blir værende i regionen, sier Storvoll og Vigstad.

Magnussen skal samarbeide med Rikke Steiro, rådgiver hos Kunnskapsparken Nord, om de framtidige quizkveldene.