Her må du holde unna når sirenen uler

Rassikringsarbeidet i Sifjordbotn starter opp. Mandag sprenges første av omlag 60 salver.

Sikres Mandag starter arbeidet med å rassikre Sifjordbotn/Røyrnesbukta. Bildet er fra 2014 da det hadde gått et steinskred under Stortinden i.  Foto: Hans Peder Pedersen

Fornøyd Fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar Prestbakmo (SP), er fornøyd med at rassikringsprosjektet nå starter opp.   Foto: Trond Tomassen

nyheter

Som kjent er det Rolf Jørgensen AS som skal utføre rassikringsprosjektet i Sifjordbotn/Røyrnesbukta. Mandag er oppstarten for prosjektet, og også datoen der første salven skal sprenges av. Torsken kommune opplyser på sin nettside at det skal sprenges av omlag 60 salver.


Her blir det full fres til neste år

Det blir full fres med tunnelsikring og skredsikring i Sifjord neste år.

For øvrig er det sendt ut til informasjonsskriv fra Rolf Jørgensen AS om sikkerhetstiltak i forbindelse med sprengningsarbeidene som skal utføres. Her opplyses det blant annet at det før hver salve vil varsles med trykkluftsirene som har en høy pulserende pipelyd.

"Når denne høres må ingen komme inn i området hvor det skal sprenges. Det vil bli satt ut vaktposter på alle naturlige innfartssteder som stopper trafikk og personell", opplyses det i informasjonsskrivet.

Etter gjennomført sprengning varsles det med ett langvarig støt.

Lenge etterlengtet

I en pressemelding understreker fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp), at rassikringsprosjektet på fylkesvei 243 Sifjord-Røyrnesbukta er lenge etterlengtet.

– Dette rassikringsprosjeket er en oppfølging av fylkeskommunens «Kyst til marked»-strategi, for å prioritere utbedring av flaskehalser på viktige strekninger for næringstransport og da sjømattransport spesielt, sier Prestbakmo.

Han viser til at Troms er et av de mest rasutsatte fylkene i landet, og at behovet for rassikring bare på fylkesveg er omlag fem milliarder kroner.

– Rammene for de neste 12 årene gir Troms Fylkeskommune rundt én milliard til å løse disse utfordringene gjennom nasjonal Transportplan vedtatt av Stortinget, påpeker Prestbakmo.

– Svært viktig

Rassikringstiltaket i Torsken omfatter ny veg over Sifjorden og sjøfylling, og Troms fylkeskommune har budsjettert med 120 mill kroner.  Det skal fylles fra begge sider av Sifjorden fordi det senere skal bygges bru midtfjords.

– Tiltaket har vært prioritert innenfor de stramme rammene for rassikring, som Fylkeskommunen får gjennom nasjonale rassikringsmidler for fylkesveg. Gjennomføringen av rassikringen av FV 243 Sifjord-Røyrnesbukta er svært viktig både for sjømattransport, arbeidspendling og alles trygghet ved ferdsel på denne vegstrekningen og jeg er svært glad for at vi i dag er i gang med gjennomføringen av prosjektet, avslutter Prestbakmo.