Kan bli siste vinteren med sild og hval i Troms

Havforsker Aril Slotte sier til nettstedet kystogfjord at det er store sjanser for at silda velger å overvintre andre steder til neste år.

BORTE? Havforsker Aril Slotte sier til nettstedet kystogfjord at det er store sjanser for at silda velger å overvintre andre steder til neste år.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– De siste årene har vi sett at den voksne og gamle silda har hatt en tendens til å overvintre ute i havet, og den trekker heller ikke inn i fjordene. Vi så det samme fjor, og da sto silda betydelig kortere i Kvaløy-området enn de foregående årene. Dermed var også kvalen der i kortere tid, sier havforsker Aril Slotte til kystogfjord.no.

Nettstedet skriver at ungsilda som står i fjordene i Nord-Troms for tida, kommer til å gyte for første gang i månedsskiftet februar-mars.

– Når denne årsklassen er ferdig med å gyte, slår den seg kanskje sammen med den eldre silda og trekker ut i havet. Da kan det hende at den ikke vender tilbake til fjordene i Nord-Troms til neste år. Dette er litt usikkert, og det er spennende å se hva som kommer til å skje, sier Slotte.

Han forteller at det også kan hende at silda som står i fjordene i Nord-Troms oppretter sitt eget vandringsmønster og kommer tilbake til neste år.

- Vi utelukker heller ikke at den eldre silda som står ute i havet kan finne på å trekke inn i fjordene igjen, slik den gjorde da den dukka opp i Kaldfjorden og andre områder utenfor Tromsø for noen år sia. Tendensen i bestandens vandringsadferd tilsier likevel at vi kan gå mot en periode med overvintring i havet, sier Slotte.