Skal kartlegge ulykker med fritidsbåter

Statens havarikommisjon for transport (SHT) vil i 2018 gjennomføre en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter.

kartlegges: Ulykker med fritidsbåter sklal kartlegges. Foto: Tina Eilertsen  Foto: Tina Eilertsen

nyheter

Hensikten med kartleggingen er å etablere i større grad enn i dag et faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter.

Dette vil bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon hvis oppgave er å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, veitrafikk, jernbane og sjøfart.

SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.