Inviterer til folkemøte om rassikringsprosjekt

Finner sted i Sifjord i januar.

17. januar arrangeres det folkemøte.  Foto: Hans Peder Pedersen

nyheter

På oppdrag fra Troms fylkeskommune skal Statens vegvesen rassikre fylkesvei243 Sifjordbotten/Røyrnesbukta, samt oppgradere tunnelene Sifjordura og Sifjordskaret.

I den anledning arrangeres det et folkemøte i Sifjord grendehus 17. januar.

Formålet med møtet er å informere om det aktuelle prosjektet.