Er du ung og har en god idé? Her kan du søke midler

Barn- og unges kommunestyre har 100.000 kroner å dele ut i Lenvik.

FRIST: Fristen for å søke midler er 15. februar. Foto: Jon Terje Eiterå  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

På Lenvik kommunes nettsider opplyses det om at også i år kan barn og unge søke på BUK-midler, som er på 100.000 kroner.

– Tiltak eller prosjekt som mottar støtte, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket, påpekes det på kommunens hjemmesider.

Det er en rekke kriterier som må ligge til grunn for at søker skal få innvilget støtte. Blant annet må tiltaket ha en rusfri profil, kommunale virksomheter som skoler og barnehager kan ikke stå alene som søkere, og person over 18 år må stå som ansvarlig for tildelte midler.

Det opplyses også om at søknader som ikke tilfredsstiller samtlige kriterier ikke vil bli vurdert.

Søknadsfristen er 15. februar. Fullstendig utlysning og kriterier finner du her.