Nå skal Postens oppgaver ut på høring

Regjeringa ønsker innspill for å finne ut hvordan Posten skal utføre sine oppgaver i fremtiden.

HØRING: Samtidig som mengden brev Posten håndterer blir færre, er kostnadene de samme. Det gjør at det må tenkes nytt. Nå har samferdselsdepartementet sendt ut et høringsdokument. Her er det postbud Ole Hætta som er i aksjon. Foto: Tore Oksnes  Foto: Tore Oksnes

nyheter

Med alle digitale tjenestene som i dag er tilgjengelig, har brevvolumet som Posten håndterer blitt mer enn halvert siden år 2000. I tillegg er det forventet en ny halvvering frem til 2025.

Det gjør at Postens inntekter faller, samtidig som kostnadene ved å kjøre ut posten til alle landets postkasser hver dag ligger fast, skriver samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Sikre basisbehov

Derfor har departemnetet gjennomført en utredning, og onsdag sendte departementet ut en høring om endring for omdelingsfrekvens for post.

Her foreslås det blant annet at det åpnes for å redusere omdelingsfrekvensen av post fra fem dager i uken til omdeling annen hver dag i hele landet.

– Vi skal sikre befolkningens basisbehov for postsendinger, men samtidig ikke bruke uforholdsmessig mye midler på å opprettholde et tjenestenivå som er tilpasset fortiden. Vi ser nå fram til få innspill fra høringsinstansene om dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i pressemeldingen.

Her vises det videre til at 99,9 prosent av norske husstander har et godt nok bredbåndstilbud til å benytte seg av digitale tjenester som nettbank, offentlige tjenester, epost og skytjenester.

– Det er denne utviklingen som gjør at innbyggerne sender stadig mindre post. Mens norske husholdninger i gjennomsnitt mottok 3,9 brev i uken i 2017, mottok de i gjennomsnitt bare 7 småpakker i postkassen i hele 2017, påpekes det videre.

Posten positiv

De ulike alternativene til endringer som foreslås i høringen vil påvirke siste distribusjonsledd, det vil si utkjøring til folks postkasser og innhenting fra røde samlepostkasser.

– Strømmen av pakker og brev til postkontor og Post i butikk vil ikke påvirkes av de foreslåtte endringene.

Posten Norge, som har bedt om endringer i sine rammebetingelser, liker det de leser i høringen.

– De foreslåtte endringene i rammebetingelsene er bedre tilpasset markedssituasjonen og legger grunnlaget for å dekke folks basisbehov for postsendinger. Samtidig vil Posten fortsette å utvikle sitt tjenestetilbud tilpasset økt ehandel og digitale muligheter, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge i en pressemelding.

Posten har tidligere varslet at neste naturlige steg i markedstilpasningen av posttilbudet vil være færre omdelingsdager.

Høringsfrist er 6. april 2018.