Mener fylkeskommunen ikke gjorde feil

Kulturdepartementet mener at fylkeskommunen ikke gjorde noe feil da avslo midler til Tranøy kunstgressbane.

KLAGET: Tranøy kommune klaget på at Vikstranda kunstgressbane ikke fikkspillemidler.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Vikstranda kunstgressbane stod ikke på tildelingslista da Troms fylkeskommune delte ut spillemidler i fjor. Fra Tranøy kommune klaget man på avgjørelsen, og viste til at man stod i fare for å tape støtte på 420.000 kroner gitt via SNN-fondet som en følge av den manglende spillemiddeltildelinga.

Fra kommunens side dristet man seg også til å påpeke at det kunne se ut til at at anlegg i Tromsø og omegn var favorisert i tildelinga.

Nå har kulturdepartementet vurdert saken, og konkludert med at det fra fylket ikke ble gjort noen feil.

«Når det gjelder det frie skjønnet som fylkeskommunen utøverved prioritering og avgjørelse av søknadene, har departementet ikke overprøvet dette, ettersom skjønnet av departementet er overlatt til fylkeskommunen å utøve», konstateres det fra departementet, som da altså ikke tok klagen fra Tranøy kommune til følge.