Nærmer seg en beslutning

Salmar håper å ta en avgjørelse om slakterietablering i Nord-Norge innen relativt kort tid.

LAKSESLAKTERI? Salmar bekjentgjorde i fjor at de ønsker å etablere et ilandførings- og videreforedlingsanlegg for laks i Nord-Norge.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Salmar bekjentgjorde i fjor at de ønsker å etablere et ilandførings- og videreforedlingsanlegg for laks i Nord-Norge. Mange kommuner, blant andre Lenvik og Sørreisa, meldte seg i den anledning på i konkurransen om å få etableringa til sin kommune.

Salmar har ennå ikke avgjort hvilken lokalitet de ønsker for sin storetablering. Det opplyser konsernsjef Trond Williksen i Salmar i en epost til Folkebladet.

– Vi har enda ikke fattet noen beslutning men håper å gjøre dette innen relativt kort tid. Vi har vært opptatt av å kjøre ryddige prosesser mot de aktuelle kommunene i denne saken og har nå fokus på å ferdigstille de påbegynte prosessene med de aktuelle kandidatene.

– Dette er en stor og essensiell investering for Salmars videre satsning i Nord-Norge som er en veldig viktig region for oss. Det er derfor et omfattende grunnlag som skal vurderes. Vi vil komme tilbake så raskt en endelig beslutning er fattet, skriver Williksen i eposten.