Innskjerpet praksis fører til klager

Lenvik kommune har skjerpet inn praksisen rundt skuterdispensasjoner.

Fem turer: I tidligere dispensasjonsvedtak gitt i Lenvik kommune var det ikke satt noen begrensning i antall turer. Nå er dette endret på, og i dag gir en dispensasjon rett til kun fem turer for å frakte bagasje og utstyr.   Foto: Illustrasjonsfoto: Linda Juanette Lande

Er det noe som engasjerer veldig, så er det dette med motorferdel i utmark.

nyheter

Hytteeiere som tidligere fikk innvilget dispensasjon fra motorferdselloven i Lenvik kommune, hadde ingen begrensning i antall turer å forholde seg til. Dette er det imidlertid endret på. I dag gir en eventuell dispensasjon anledning til kun fem skuterturer, og det for at man skal kunne frakte med seg bagasje og utstyr til og fra hytta.

Svein Georg Hove, rådgiver innen plan, byggsak og landbruk i Lenvik kommune, mener dagens regime helt klart er mer i tråd med lovverket sammenlignet med den tidligere praksisen.