Godkjenner ikke brannstasjon

Etter tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet må Dyrøy kommune igangsette arbeidet med å få en godkjent brannstasjon.

Får ikke godkjent: Dyrøy-politikerne må etter hvert ta stilling til å bruke penger på å ruste opp brannstasjon. Arbeidstilsynet godkjenner ikke at det blant annet mangler garderobeforhold med skitten og ren sone. På bildet: Ordfører Marit Alvig Espenes (Ap) og leder av Plan- og naturutvalget Terje Johansen (Ap).  Foto: Morten Dokka

Brannstasjonen tilfredsstiller ikke dagens krav

Arbeidstilsynet i sin rapport
nyheter

Men det er ikke bare brannstasjon som har fått fokus fra Arbeidstilsynet i Dyrøy. Tilsynet har også opprettet saker på Dyrøy omsorgssenter, boliger for psykisk utviklingshemmede og hjemmebaserte tjenester.

Ikke tilfredsstillende

Arbeidstilsynet var på tilsyn 29. november ved brannstasjonen i Brøstadbotn. Brannstasjonen består av en vogngarasje uten garderobe, ventilasjon, pauserom, toalettfasiliteter eller dusj. Det er kun mulighet for håndvask.