Mener bedre føreropplæring gir tryggere trafikk

Tror bedring skyldes bedre opplæring.
nyheter

Det er 70 år siden færre er blitt drept på norske veier. Foreløpige tall viser 106 drepte i trafikken i 2017, mot 135 i 2016. I 1947 var det til sammenligning 94 mennesker som mistet livet i trafikken. Også i Nord-Norge er tallene nedgående.

Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. De er klar på at grunnen til at færre blir drept i trafikken er bedre opplæring.

- Mens ungdom tidligere har vært overrepresentert i ulykkesstatistikken er det altså en bedring blant de yngste, samtidig som risikoen øker for de eldste. Dette skyldes bedre føreropplæring, mener Trafikkforum, som er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler, heter det i en pressemelding.

– Noe av årsaken til at færre blir drept er selvfølgelig at det har blitt bedre veier og sikrere biler, men dette forklarer ikke at ungdom i dag er mindre utsatt for risiko enn tidligere, samtidig som risikoen øker blant godt voksne.

– Vi mener bestemt at dette skyldes endringer i føreropplæringen. Uerfarne førere i dag har en helt annen føreropplæring bak seg, som i større grad setter dem i stand til å vurdere risiko og ta riktige beslutninger, sier daglig leder i Trafikkforum Stig Ohrvik i pressmeldingen.

– Menn over 45 vil si menn som kjørte opp for over 25 år siden. Mens det den gangen ble fokusert mest på faktakunnskap og grunnleggende kjøreferdigheter, skal den norske føreropplæringsmodellen i dag ta utgangspunkt i at førere skal få nødvendig øving og erfaring i å samhandle med annen trafikk, vurdere risiko, opparbeide selvinnsikt og å ta gode og selvstendige beslutninger med lav risiko.

Organisasjonen peker på at siden den nye føreropplæringsmodellen ble innført i 2005 viser at føreropplæringen har stor betydning for risikonivået i trafikken.