Dette skjedde mens du sov i natt.

Politiet i landsdelen har hatt nok å henge fingrene i.

Politiet i landsdelen har hatt nok å gjøre natt til lørdag. 

nyheter

Troms politidistrikt har meldt om følgende hendelser natt til lørdag:

06.42- Sjøvegan: 30-årig mannlig bilfører mistenkt for promillekjøring, sak opprettet.

02.48 - Tomasjordnes: en person innbragt pga. beruselse, var til sjenanse utenfor et boligkompleks.

Måtte megle

I Finnmark har etaten hatt litt mer å henge fingrene i:

06:30 - Vadsø: Tilløp til påført skade mellom flere parter etter bytur. Politiet gjennomfører undersøkelser omkring de faktiske forhold.

06:27 - Alta: Politiet vært på adresse etter melding om skadet mann. Ukjent hendelsesforløp. Ikke behov for helsebistand ble bekreftet.

06:25 - Alta: Overstadig nedkjølt mann hjemkjørt av politiet og ivaretatt av familien etter at han var ute av stand til å finne egen bolig for egen maskin.

03:26 - Porsanger: Mindre trafikkuhell med utforkjøring. Ingen mistanke rus påvirkning av fører. Kun mindre materielle skader.

01:30 - Kirkenes: Fører gitt muntlig pålegg om å skifte påmonterte blåe lys benyttet som parkerings lys

01:19 - Hammerfest: Gjest på utested har fått muntlig pålegg om å holde seg borte fra stedet inneværende døgn

01:09 - Hammerfest: Uenigheter i familieforhold. Politiet mekler

00:43 - Vadsø: Klager på feststøy av vedvarende karakter gjennom julehøytiden. Politiet sjekker adressen ved nærmeste anledning.

00:41 - Sør-Varanger: Politiet gjennomfører promillekontroll utvalgte steder.

Brøytebil fastkjørt

I Nordland har politiet blant annet meldt om følgende hendelser natt til lørdag.

07:59 - RV 80 - Tverlandet/ Bodø. Vi er klar over vanskelige kjøreforhold. VTS er varslet. Brøytebil har kjørt seg fast, så det vil gå litt tid før det er brøytet.

07:30 - Sømna: Slagsmål mellom flere personer på en privat adresse. Politiet har vært på stedet og roet gemyttene. Festen ble avsluttet og kamphanene sendt hjem.

06:34 - Vefsn: Nattoget har kjørt på 2 elger  like nord for Mosjøen. Viltnemda ble varslet av NSB.

06:18 - Sortland: Melding om feststøy på en privat adresse. Patrulje vært innom og avsluttet festen.

05:00 - Mosjøen, Bjørnådalen, E-6; påkjørt elg. skader på bil, men denne er kjørbar. Viltnemnd varslet

04:57 - Narvik. Oscarsborg - leilighetseier fikk muntlig pålegg om å avsluttet fest av vår patr etter klage fra naboer.

03:46 - Bodø; Sjøgata - en mann slått i ansiktet. Kjørt til legevakt av patr - mulig brudd i nesen.

03:41 - Leknes; Melding om feststøy fra leilighet. Eier av leiligheten fikk muntlig pålegg om å avsluttet festen fra vår patr.

En liten time senere fikk politiet en ny melding. om samme forhold. Patruljen avsluttet festen og sendte et 20 talls festdeltakere på dør. Patr oppretter sak - ikke etterkommet pålegg.

03:10 - Svolvær: Melding om slagsmål på en privat adresse. Patrulje på stedet. Ingen som er skadet. De involverte sendt hver sin vei.

02:58 - Narvik; Ankenesstrand; Kjøretøy har kjørt på en skøytebane. Vi har snakket med sjåføren. Forholdet blir anmeldt av de som har ansvaret for banen.

02:43 - Leknes: Gjest som nektet å forlate utested på Leknes. Patrulje på stedet og har gitt gjesten pålegg om å holde seg borte fra stedet.

02:39 - Bodø: Melding om kranglete gjest som nektet å forlate et utested i sentrum. Fjernet av patruljen.

02:38 - Bodø; Passasjer nektet å gjøre opp for turen, åpenbart beruset - innsatt i dr.arrest.