Garantiordning lokker frem smilet hos ordføreren

Havneprosjektet i Senjahopen er et stort skritt nærmere realisering.

På Stortinget: Før jul var ordfører Roar Åge Jakobsen i Berg kommune en hel dag på Stortinget for å snakke om viktigheten av en statlig garantiordning for å kunne fremskynde oppstarten av oppgraderinga av Senjahopen fiskerihavn. Nå gleder han seg over at garantiordninga er på plass. Foto: Maria Holm Simonsen 

Det kommer til å bety veldig mye for oss.

nyheter

Da Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt frem i april i år, fikk havneanlegget i Senjahopen en tildeling på til sammen 139 millioner i transportplanperioden 2018-2029. 39 millioner var lagt til den første seksårsperioden, og 100 millioner til den siste. I realiteten kunne det betydd at oppgraderings-og utbedringsarbeidet av fiskerihavna i Senjahopen ikke kunne startet opp før i 2022.

Et grep tatt i Stortinget endrer imidlertid på det. Det forteller ordfører Roar Åge Jakobsen i Berg kommune.