En million til bredbåndsutbygging

Målselv skal bruke en million kroner på bredbåndsutbygging i kommunen.

MILLION Bengt Magne Luneng (Sp) fikk gjennomslag for å bevilge en million kroner til bredbåndsutbygging.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Forslaget kom fra Bengt Magne Luneng (Sp) i budsjettdebatten i kommunestyremøtet for en uke siden.

Luneng pekte på at det er viktig for Målselv kommune å legge til rette for spredt bosetting, selv om han opplever at ikke alle mener det. I sentrale deler av kommunen er utbygging god, men mange steder i kommunen er det ikke godt nok.

Å sette av en million kroner til et bedre utbygd bredbånd vil virke positivt for hele kommunen, mener Luneng.

Forslaget fikk flertall i kommunestyret og ble dermed vedtatt.