– Har løsningen på luseproblemet

I følge kyst.no lanserer firmaet Benchmark nå et lusemiddel som de mener skal være 100 prosent effektivt.

LØSNING Firmaet Benchmark hevder de har et konsept som vil revolusjonere avlusningene.  Foto: Morten Dokka

lakselus:
  • Lakselus spiser hud, slim og blod av fisken. Skadene som fisken påføres avhenger av antall parasitter per fisk og vertens størrelse. Dersom det er mange lus på én fisk kan de lage store sår.
  • Lakselus forekommer i neste alle sjøanlegg med laks eller regnbueørret i hele landet. Antallet avhenger av flere faktorer, slik som smittepress og kontrolltiltak
  • Kilde: Veterinærinstituttet
nyheter

Lus er et stort problem for oppdrettsnæringa. Det er utviklet en rekke tiltak og metoder for å få bukt med det.

Et gjennombrudd

Selskapet Benchmark hevder at de har et konsept som vil revolusjonere avlusningene.

Lusemiddelet Ectosan, et bademiddel skal være i følge selskapet et gjennombrudd i lusebekjempelsen. Feltforsøkene fortsetter nå som et ledd i prosessen med å få det godkjent. I følge kyst.no skal lusmiddelet kombineres med selskapets «Clean Treat», en rensestasjon for vann. Den renser behandlingsvannet ombord i brønnbåten på en slik måte at det kan slippes ut i havet igjen, fullstendig fritt for medisinrester.

Forventer betydelig etterspørsel

– Dette er et stort gjennombrudd for Benchmark og laksebransjen. Kombinasjonen av vår neste generasjon av lakselusbehandling sammen med CleanTreat representerer en omveltende endring i kampen mot en av bransjens største utfordringer, og et stort skritt mot en fremtid hvor ingen medisinske rester blir sluppet direkte ut i havet.

– I lys av sin betydning for industrien, forventer vi å se betydelig etterspørsel etter behandlingen, og ser frem til å gi behandlingen mer regelmessig godkjenning, sier administrerende direktør i Benchmark, Malcolm Pye i en kommentar til kyst.no