Vil skape unike muligheter for læring og positiv holdningsskaping

Denne uken skal enslige mindreårige asylsøkere fra Sjøvegan mottak, delta på menneskerettighetskurs sammen med elever fra Sjøvegan videregående skole.

KURS: I juni i fjor ble det holdt et likt kurs på Sjøvegan.  Foto: Menneskerettighetsakademiet

nyheter

Kurset er i regi av Menneskerettighetsakademiet.

– 12. og 13. desember møtes ungdom fra Afghanistan, Irak og Norge på kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på Sjøvegan. Menneskerettighetsakademiet (MRA) har hatt kurs for enslige mindreårige asylsøkere og norske ungdommer på Sjøvegan flere ganger tidligere, og har etablert et svært godt samarbeid med videregående skole og asylmottak, skriver prosjektleder i Menneskrettsakademiet, Marit Langmyr i en pressemelding.

Ulike livserfaringer

Når asylungdom og norske skoleelever møtes, er det to grupper med generelt sett svært ulike livserfaringer.

– Da skapes unike muligheter for læring og positiv holdningsskaping. Slike møteplasser kan bidra positivt i forhold til integrering i lokalsamfunn og storsamfunn. På bakgrunn av blant annet samarbeidet med Sjøvegan videregående skole og Sjøvegan statlige mottak, har MRA laget en nettbasert veileder som skal inspirere andre skoler og mottak til å etablere lignende møteplasser, sier Langmyr videre i pressemeldingen.

Siden 2008 har MRA organisert kurs for rundt 2000 unge asylsøkere omkring i Norge. I økende grad har elever fra den lokale skolen deltatt i aktivitetene. Prosjektet finansieres av Utlendingsdirektoratet (UDI)