Minner om frist for friluftsmidler

Midt-Troms deler ut 40.000 kroner.

Midt-Troms friluftsråd deler ut 40.000 kroner til aktiviteter eller tilrettelegginger i firluftsområder. Her er det segla som bader i skyer.  Foto: Petter Egge

nyheter

Midt-Troms friluftsråd skal dele ut 40.000 kroner til aktiviteter eller tilrettelegginger i friluftsområder.

Søknadsfristen nærmer seg, og for de som har tenkt å søke er fristen 18. desember, kommer det frem på Torsken kommune sine nettsider.

Det er noen kriterier som må oppfylles for å få støtte hos friluftsrådet:

  1. Behandlingen av søknaden skjer administrativt i friluftsrådet. 
  2. Det kan gis inntil kr. 5.000 i tilskudd til hver kommune pr år. 
  3. Det gis tilskudd til aktivitet/drift av områder som er åpen for allmennheten. 
  4. Organisasjonene /institusjonene som har fått tilsagn sender inn dokumentasjon/bilder.
  5. Bevilgede tilsagn blir lagt som referatsak i friluftsrådet.