Alle kan komme med innspill og forslag til ny plan

Nå har du muligheten til å komme med innspill.

Nå har du muligheten til å komme med innspill til ny kommunedelplan for FInnsnes.  Foto: Stian Blindheim

nyheter

- «Kommunedelplan for bynære områder» skal være en overordna strategisk arealplan for framtidig utbygging, vern og annen bruk av arealene rundt Finnsnes sentrum. Det skal nå arbeides ut et konkret planforslag, og alle kan komme med innspill og forslag, skriver Lenvik kommune på sine nettsider.

Kommunedelplanen fastsetter fremtidig arealbruk, og legger rammene for utviklingen i Lenvik og på Finnsnes.

- Den legger rammene og er styrende for forvaltning av arealer og utbygging og virksomhet, også for privat utbygging. Den vil i så måte berøre mange, påpekes det fra kommunens side.

Kommunestyret har vedtatt føringer og hovedtrekk for framtidig utvikling og utbygging. På bakgrunn av dette skal det nå utarbeides et konkret planforslag.

- Når et planforslag foreligger for behandling, skal gjennomføringa av planarbeidet kunne kontrolleres og etterprøves. Dersom planarbeidet ikke er gjennomført i samsvar med vedtatt planprogram, kan dette medføre innsigelser, heter det på nettsidene.