Innstiller på å beholde tre klasser

Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied, går ikke inn for å redusere antall studiespesialiseringsklasser ved Senja videregående skole fra tre til to.

Reverserer Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied, reverserer forslaget om å kutte en studiespesialiseringsklasse ved Senja VGS.  Foto: Jørn Myreng

Beholder Senja VGS rammes ikke av kutt i denne omgangen.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

Som kjent har fylkesrådet for utdanning i Troms hatt ute på høring et forslag vedrørende tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Troms, der det blant annet var foreslått å redusere fra tre til to klasser på studiespesialiserende utdanningsprogram (ST) ved Senja videregående skole (VGS) fra neste studieår.


«Helt uakseptabelt»

Det foreligger et forslag om å kutte fra tre til to studiespesialiseringsklasser ved Senja videregående skole. Det vil ikke Lenvik kommunestyre ha noe av.

Etter endt høringsrunde er det nå klart at dette kuttforslaget parkeres. I sin innstilling til fylkesrådet 11. desember går nemlig fylkesråd for utdanning, Roar Sollied, inn for å beholde de tre studiespesialiseringsklassene ved Senja VGS.

Må gjennomgås

Det betyr ikke at skolens tre klasser er fredet til evig tid. Sollied poengterer nemlig til Folkbladet at det totalt sett er en overkapasitet innen studiespesialiserende utdanningsprogram i Midt-Troms. I saksframlegget til fylkesrådet poengteres det også fra Sollied at en utredning må til.

- For Midt-Troms bør det ses på en optimalisering av tilbudsstrukturen på studieforberedende utdanningsprogram i den kommende gjennomgangen av tilbudsstrukturen i Troms, heter det i framlegget.

Går for noen kutt

Selv om Sollied gikk inn for å reversere kuttforslaget som gjaldt Senja VGS, ligger det an til kutt flere andre steder.

  • For Nord-Troms VGS er innstillinga å kutte en halv klasse, altså 15 elevplasser, innen idrettsfag VG1.
  • Hos Stangnes VGS foreslås det å kutte én klasse innen medier og kommunikasjon VG2.
  • For Ishavsbyen VGS er det innstilt på kutt av én parallell innen elenergi VG2, samt teknikk og industriell produksjon VG2.